Vážení přátelé, 

po zdařilém prvním ročníku letního mezinárodního poetického festivalu nastává čas vnést do dění další prvek. A jelikož jsme nejenom psaví, ale také soutěživí, není od věci, aby to byla právě soutěž. Zima se překulí co by dup a je tu nové jaro, inspirující k čarování se slovy.
Takže v případě vašeho zájmu:

 

1. nejpozději do 31. května 2018 zašlete vlastní soutěžní dílo

2. nové, nikde nepublikované (ověřovat nebudeme, spoléháme na etiku každého z vás)

3. max. na dvou stranách A4

4. v hlavičce uveďte svoje jméno, město, e-mail

5. doručovací adresa: festival.psm@seznam.cz
 

Zaslaná soutěžní dílka rozdělíme do kategorií POEZIE, PRÓZA, JINÉ (př. autorská píseň - hudba i text) . Hodnotit je bude porota složená ze 2 - 3 členů LKAH, 2 - 3 členů KAPL a jednoho neutrálního porotce, z nichž každý bude disponovat 100 body, které může rozdělit mezi jednotlivé autory, a to anonymně, bez znalosti jména. Z účasti v soutěži jsou vyjmuti pořadatelé festivalu Jarmila Moosová a Vladimír Petrovič, jejich účast může být pouze formální. Ocenění budou předána vždy na příštím ročníku festivalu. 

 

 

TOP PSM 2015 - 2016 - 2017  

Bez nominací

 

TOP 2014

Adriana GULÍŠKOVÁ:

 

TOP PSM 2013

Bez nominací

 

TOP PSM 2012 

Stanislav HÁBER:

 
 
 
Motto:

Petr Musílek
VY KTEŘÍ PÍŠETE

Vy kteří píšete o všem co prošlo kolem
a měnící se kvas zkoušíte správně číst
asi jste poznali jak moc to bude bolet
jak ztěžka láme se hloupost a nenávist
Sedíte na tygru, uzda je málo platná
Rychlost si určí on, nelze ho zastavit
a kolem letí dny jak rozmazaná plátna
kde žádná z blízkých hor neslíbí stín a klid
Odměnou je snad jen
vyhlídka z jeho hřbetu
co jiní nespatří v reálu ani snech
Míříme do středu na rozdíl od poetů
co ve svých verších ctí jen vlastní vlažný
                                                             dech
A tak se s vámi přu o smysl slov a řeči
bolestně zakrytou konstrukcí slizkých vět
Dýchejte na jiskry co o naději svědčí
než pohodlný zvyk je změní v mrtvý led