Datum: 03.08.2016

Vložil: Marie Ježková

Titulek: Posluchačka lázeňského čtení

Vážení milí, nesmírně si cením Vaší mravenčí práce na poli realizace těchto poetických setkání. Líbí se mi na nich osobní přednes příslušného autora,komunikace, jednotlivé názory poetů a také přednášky a předávání dovedností. Velký obdiv máte za vytvoření příjemného prostředí a programu pro účastníky tohoto mezinárodního setkání. Byly představeny básně výživné, šťavnaté a osvěžující i s pohledem zamyšlení na současnost .V knižním fondu si básně vybírá menší skupina čtenářů a i proto je důležité Vaše povzbuzení těm, co nám básně tvoří. Literátům přeji inspiraci a bohaté myšlenky, Vám sílu realizovat další setkání.

Přidat nový příspěvek