Někdy v roce 2005 obnovil po bezmála 30leté tradici svoji aktivní činnost zanikající LITERÁRNÍ KRUH AUTORŮ HODONÍNSKA v Hodoníně (www.poethe.mysteria.cz/index.php?c=kah).

Velmi záhy jeho členové navázali přátelskou vazbu s obdobným klubem na druhé straně řeky Moravy - KLUBOM AUTOROV A PRIATEĽOV LITERATÚRY Holíč. Povedla se nám celá řada skvělých akcí, které vyústily v trvalé přátelství.

Odtud už byl jenom malý krůček k myšlence zorganizovat v místě, kde se historicky prolínají obě naše země, společný festival múz. Jak jinak než opět s tradicí. Zda se to podaří, ukáže čas. Za sebe víme, že myšlenka pořádat tento festival střídavě na obou stranách řeky je dobrá.

Za vstřícnost vděčíme jak Lázním Hodonín a Kúpeľom Smrdáky, tak Městské knihovně Hodonín a Záhorskej knižnici Senica, kteří nás od samého zrodu myšlenky velmi významně podporují.

A jeho název? Abychom vyhověli zmírnění jazykových odlišností, nemůže být jiný než PO STRANÁCH MORAVY. A že vzápětí vzniklo také stejnojmenné sdružení, to už je samozřejmost.

ORGANIZÁTOR:

 

Niekedy v roku 2005 obnovil svoju aktívnu činnosť po takmer 30 ročnej existencii zanikajúci LITERÁRNY KRUH AUTORŮ HODONÍNSKA v Hodoníne.

Následne jeho členovia nadviazali priateľskú väzbu s podobným klubom na druhej strane Moravy - KLUBOM AUTOROV A PRIATEĽOV LITERATÚRY v Holíči. Spolu sa podarila celá rada skvelých akcií a podujatí, ktoré vyústili v trvalé priateľstvo a spoluprácu.

Odtiaľ bol už len malý krôčik k myšlienke zorganizovať v mieste, kde sa historicky spájajú naše krajiny, spoločný festival múz. Ako inak než opäť so snahou o to, aby sa stal tradičným. Či sa to podarí, ukáže čas. Za seba vieme, že myšlienka organizovať tento festival striedavo na oboch stranách rieky je dobrá.

Za ústretovosť a pomoc vďačíme Lázním Hodonín, Kúpeľom Smrdáky, Městské knihovně Hodonín a Záhorskej knižnici Senica, ktoré nás od samého zrodu myšlienky veľmi významne podporujú.

A jeho názov ? Aby sme vyhoveli zmierneniu jazykových odlišností, nemôže byť iný než PO STRANÁCH MORAVY

 

 

PARTNEŘI:

Městská knihovna Hodonín - Záhorská knižnica Senica - Lázně Hodonín - Spa Smrdáky  
Město Hodonín - Obec Smrdáky 
Záhorská galéria Senica - Galerie výtvarného umění Hodonín
   

OZ KVARTETO SKALICA (jmenovitě Ing. Viktor Klemon):


 
 
 
 

PODPORUJÍ NÁS:

Beseda - divadlo rodiny Švrčkových Holíč

zivot.pluska.sk/reportaze/najstarsie-slachticke-divadlo-ozilo

 
 

STRAKA BIJOU HODONÍN

(NC CUKROVAR - PASÁŽ)

www.facebook.com/Strakabijou/

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HODONÍN

www.zoo-hodonin.cz/

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vinařství Dobčákovi - Romské středisko Hodonín - Obec spisovatelů ČR
Nakladatelství a vydavatelství Carpe Diem - Počítače Strážnice
Integrovaná střední škola Hodonín - Ubytovna Kubra Hodonín
Vinotéka Strážnice - Vinařství Dobčákovi